Jedsted


Jedsted, på Kongeåens sydside.

Intro

Lidt sydøst for Vilslev, på Kongeåens sydside, ligger landsbyen Jedsted.


Den langstrakte landsby ligger på Kongeåens sydside lidt sydøst for Vilslev. Byen har været der siden middelalderen og nævnes i 1231. Tidligere havde mange af gårdene åbne arealer ned til åen. Dette billede er nu sløret meget af nyere bebyggelse, som sammen med nedrivningen af flere af gårdenes udhuse har ændret byens fremtoning væsentligt. Enkelte stuehuse er velbevarede og bevaringsværdige.
I Jedsted ligger også Jedsted Vandmølle, som i dag er et dambrug.

Litteratur
Trap Danmark, 5. udg., Ribe Amt.
Stig Jensen: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år, bd. 1-2, 1998.
Kommuneatlas Ribe. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1990. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Ribe Kommune.