Januarstiftelsen, Klostergade 8 - 12, Maribo


Postkort fra Klostergade. I midten af billedet ses 'Januarforeningens' bygning.


'Januarstiftelsen'


Ejendommene med lige numre i Klostergade

Intro

På vej mod Domkirken, i højre side af Klostergade, ligger en stor, næsten majestætslig ejendom fra midten af det 18. århundrede.

Bygningen blev opført ”ved forenede Kræfter 1867 af Foreningen af 1. januar 1852” og indrettet som en stiftelse med tolv lejligheder. I baghuset nævnes tolv brændehuse, ligstue og vaskehus.

Anno 2016:
Bygningen er af 'Januarforeningen' solgt til anden side, og udstykket til ejerlejligheder.


Toetages, grundmuret forhus opført i gule sten over en sokkel af kløvet granit,
heltaget er belagt med røde vingetegl. Facaden er opdelt i 13 fag, hvoraf yderfagene og midterfaget, der krones af
en lille gavlkvist, er svagt fremspringende og større end de andre.