Janderup kirke


Janderup Kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Nadveren. Udsnit af altertavlemaleri fra 1600-tallet tilskrevet Sten Adamsen og Hans Jensen (eller Bølling) fra Ribe. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Liljemesterens kalkmalerier fra senmiddelalderen pryder kirkehvælvet. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Janderup kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Sidealterfigur af bispehelgen, sandsynligvis Skt. Erasmus, fra omkring 1500. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Janderup kirke. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.


Janderup kirke. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.


Janderup kirke. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.


Janderup kirke. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.


Janderup kirke. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.

Intro

Den romanske kirke med kalkmalerier af den berømte Liljemester ligger tæt ved Varde Å, og kirkegården har flere gange været oversvømmet så stenene væltede.

Bygningen

Kirkens kor og skib er romanske, sakristiet og tårnet fra senmiddelalderen. Der har tidligere været et våbenhus på hver side af skibet, det sidste blev nedrevet i 1916.

Den gamle ladeplads ved kirken var tidligere Varde købstads nærmeste udskibningssted, og bl.a. en af de vigtigste udførselshavne for jydepotter. Den lille bevarede klynge af kirke, kro/færgegård og ladeplads giver et enestående indtryk af miljøet omkring det tidligere fragtcentrum. I kirkegårdens sydvesthjørne er en lille låge, som blev benyttet af folk, der skulle have hurtig adgang til og fra Skipperhuset og ladepladsen vest for kirken.

Den romanske kirke med kalkmalerier af den berømte Liljemester ligger tæt ved Varde Å, og kirkegården har flere gange været oversvømmet så stenene væltede. Nær kirken ligger den gamle ladeplads og den tidligere færgegård, Skipperhuset. Tilsammen danner de tre et billede af tidligere tiders ladepladsmiljøer. ”Den røde koks høj” på kirkegården er efter sigende navngivet efter en henrettet morder, der er begravet i højen sammen med pestofre.

Liljemesterens kalkmalerier

Kirkens kor og skib er smykket med kalkmalerier fra senmiddelalderen. I skibet, som er dekoreret af den berømte Liljemester, ses bl.a. malerens karakteristiske liljedekorationer med franske liljer over trekanter med tre hjerteformede blade, der mødes i en ring. Korets malerier, bl.a. geometriske rosetter, er af en anden maler. Kalkmalerierne blev fremdraget i 1936 og restaureret i 1980.

Elegant billedskærerarbejde

Kirken rummer en del interessant træarbejde, herunder en meget smuk og detaljeret renæssancealtertavle fra 1645. Altertavlen, der er lavet på Jens Olufsens værksted i Varde, er mere end fire meter høj. Storfelterne flankeres af dydehermerne Troen, Håbet, Kærligheden, Retfærdigheden, Klogskaben og Styrken. Topfeltet flankeres af Mådeholdet og Kyskheden. I nicherne ses figurer af Markus og Lukas og som spir Mattæus og Johannes. På toppen, omkranset af putti, står Kristus med sejrsfanen og træder på Døden (knokkelmand) og Djævelen (slange).

Altertavlemalerierne af Nadveren (storfeltet) og Bønnen i Getsame (nordre sidefelt) fra 1600-tallet er tilskrevet Sten Adamsen og Hans Jensen (eller Bølling) fra Ribe. Tilfangetagelsen (søndre sidefelt) fra 1858 er af E.H. Seidelin. I topfeltet ses Korsfæstelsen efter stik af Crispin de Passe. Fra Jens Olufsens værksted stammer også fontehimlen fra 1652 med Helligåndsduen og Kristi dåb med de 12 apostle og teksten ”Lad de smaa Børn komme til mig”.

Orgelfacade og pulpitur

Orgelfacaden og pulpituret, begge fra 1774, er i nogenlunde original skikkelse. Pulpituret bærer apostelportrætter i landlig stil af Niels Lund. Kirken rummer desuden en degnestol fra 1603 og en skriftestol 1768.

Kilder
Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.

www.kulturarv.dk