Jan Timanns Plads
Intro

Jan Timanns Plads er opkaldt efter én af de hollandske bønder i Store Magleby, som allerede i 1600-tallet også havde magten over Dragør by.. I dag ligger på pladsen Dragørs lille foreningsdrevne biograf.

Jan Timann var efterkommere efter de hollandske familier, der kom til Amager I 1500-tallet. Han var gårdmand på Kongevejsgården, den ene af de to gårde, der før i tiden lå inde midt i selve Dragør. Og så var han desuden byfoged – hvad der sikkert er grunden til, at han har fået en plads opkaldt efter sig. Byfogeden var datidens borgmester, og var i begyndelsen udpeget af schouten i Store Magleby. En schout var byens borgmester, politimester og dommer i én person (ligesom politimester Bastian i Kardemomme By!). Schout-styret var en del af den hollandske måde at styre på, som Store Magleby-bønderne havde fået lov at beholde, selv om de var kommet til Amager. Men omkring 1700 ville dragør’erne vælge deres foged selv. Så de sammensatte et råd, bestående af fogeden og fire andre mænd. De fire skulle kræve skatter ind, og havde hver sin pengekasse: Én til skolevæsen, én til fattigvæsen, én til havnens drift og én til de øvrige udgifter. Jan Timann var stamfader til de bønder, der i århundrede drev Kongevejsgården og Dragørgård. Kongevejsgården lå, hvor IRMA ligger i dag og Dragørgård hvor Dragr Bio ligger. Faktisk er biografens sal, der ligger langs Toldergade ned mod havnen, den gamle staldbygning.