Jagtslottet

Intro

”Ved Baronens Jagtbesøg på Kalø Efteraaret 1897 blev Beslutningen taget angaaende Bygningen af Jagthuset”, skrev godsinspektør Engelbrekt Olsen i sine langt senere erindringer. Indtil da havde det været nødvendigt, at godsinspektøren og familie rømmede hovedbygningen, når herskabet kom på besøg.