Jacobsminde, tidligere Sorgenfri, Mejslingvej 29
Intro

Matrikel nr. 28a, Jerlev Ejerlav. Jacobsminde hed tidligere Sorgenfri.

''Matr. 28. ”Sorgenfri” i dag ”Jacobsminde”.'' Den første mand på stedet var ''Laurits Andersen.'' Han var født i Mejsling 1782. Forældrene var Anders Larsen og Maren Nielsdatter. Han var blevet gift ca. 1813 med Anna Margrethe Pedersdatter, født 1788 i Rugsted, Ødsted sogn, som datter af Peder Pedersen og Kirsten Bertelsdatter. Stedet vurderet til brandkassen i 1839 med følgende udseende: A: Et stuehus i øst, 6 fag, 9 alen dyb, alt til beboelse med bræddeloft, 1 skorsten, egebindingsmurede vægge og stråtag. B: Det nordre hus 11 fag, 8 1/3 alen dyb til lade og fæstend, egebindingsmurede og klinede vægge og stråtag. Var samlet vurderet for 350 rgd. Han har stedet frem til ca. 1841, hvor hans ældste datter Kirstine Lauritsdatter bliver gift den 3. juli i Jerlev kirke med ''Conrad Mortensen'' fra Store Velling i Smidstrup sogn., Han overtager hermed gården, og de gamle går på aftægt. I folketællingen 1845 ses der at være fire generationer på gården, nemlig: ''Maren Nielsdatter'' 86 år gammel, hun døde den 31. marts 1847, 88 år gammel. ''Laurits Andersen'' 66 år gammel, han døde den 2. november 1859, 77 år gammel, datteren ''Kirstine Lauritsdatter,'' 31 år gammel, og hendes datter ''Ane Margrethe Conradsdatter'' 2 år gammel. ''Laurits Andersens'' hustru ''Anna Margrethe Pedersdatter'' dør den 23 april 1860, 73 år gammel. ''Conrad Mortensen ''døde den 25. maj 1885, 76 år gammel, og enken efter 1891. Det bliver deres datter Anne Johanne, født den 15. maj 1846, som bliver gift i Jerlev Kirke den 10. oktober 1873 med Tømrer ''Mikkel Nielsen,'' der var født i Fredsted, Øster Starup sogn den 22. november 1842. Han får skøde på stedet den 11. juni 1874. Han sælger stedet igen den 20. juni 1896 til ''Hans Mikkel Hansen,'' og da han så dør cirka 1915, sælger enken stedet til ''Jonas Kragh,'' som får skøde den 16. juni 1915 - og igen hans enke Madsine Petrine Andersen sælger til ''Jakob Lyng'' den 29. oktober 1935. Han betaler hende 23.880 kr. ''Jacob Lyng'' sælger på et tidspunkt 9 tønder land fra. Han er født den 1. juli 1907 i Haverslev, søn af Fisker Chr. Anton Lyng. Han gifter sig med Betty Margrethe Nielsen Toftelund, der er født i Hjørring den 22. juni 1904, datter af Peter Marinus Nielsen Toftelund. Besætningens størrelse ved overtagelsen var 1 hest, 6 køer, 2 ungkvæg og 2 svin. Betty døde i 1985 og ''Jacob'' sælger stedet få år senere og flytter til Boulevarden 20 F.

1. Skøde fra Laurs Andersen til Conrad Mortensen Dateret 25. juni 1844, lyst 5. marts 1852 2. Skøde fra Conrad Mortensen til Mikkel Nielsen Dateret 11. juni 1874, lyst 3. juli 1896 3. Skøde fra Mikkel Nielsen til Hans Mikkel Hansen Dateret 20. juni 1896, lyst 3. juli 1896 4. Skifteudskrift som adkomst for gårdejer Hans Hansen m. fl. som arvinger efter Hans Mikkel Hansen Dateret 17. juni 1915, lyst 18. juni 1915 5. Skøde fra herredsfuldmægtig Einar H. Petersen som befuldmægtiget for Hans Hansen m. fl. til Jonas Kragh Dateret 16. juni 1915, lyst 18. juni 1915 6. Skifteretsattest som adkomst for enkefru Madsine Petrine Kragh født Andersen Lyst 13. august 1935 7. Skøde fra sidste til Jakob Lyng Lyst 29. oktober 1935 8. Skøde til Jette Merrild Søndergård Nielsen og Lars Vibe Hebsgård 10. februar 1995