Jacob Enckes Gård

Intro

Nyborgs kendte bygmester opførte her i Kongegade sin egen bolig.

Et af Nyborgs fineste huse findes i Kongegade. Her opførte bygmester Jakob Encke et hus til eget brug i tiden umiddelbart efter den store bybrand i 1797.

Huset er en fornem klassicistisk bygning med tung fronton over midtpartiet, en detalje, der viser tilbage til barokken. Da huset var færdigt, stod det uden sidebygninger, facaden mod gaden var kalket rødgul, mens alle dekorationerne var hvidkalkede. Førstesalen rummede fem stuer i hele husets længde forbundet af fire ens døre i smukt profilerede karme. Sidebygningerne i bindingsværk blev tilføjet i 1805.

Jakob Encke boede ikke alene i det store hus, men udlejede en del af det til andre familier. Han solgte dog ejendommen i 1811, men boede der muligvis alligevel frem til sin død i 1818. I huset fødtes købmandssønnen Carl Michaelsen, som udvandrede til Columbia, hvor flere af hans efterkommere blev præsidenter.