J. P. Kochs Vej


Johan Peter Koch, før 1928

Intro

Vejen ligger i Grønlandskvarteret, den er fra sidst i 1950erne. Opkaldt efter Johan Peter Koch, (1870-1928), officer og polarforsker.

''J. P. Koch'' J. P. Koch deltog i 1900 som kartograf i Carlsbergfondets ekspedition til Østgrønland og foretog derefter opmålingsarbejder Island. I 1906-08 deltog han som kartograf på Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland. Sammen med Alfred Wegener krydsede han i 1912-13 indlandsisen mellem Dove Bugt og Upernavik. Han tog i 1917 flyvercertifikat og blev chef for hærens flyvertjeneste. J.P. Koch blev i 1923 oberst.

''Kilder til J. P. Kochs Vej'' DBL Den Store Danske Encyklopædi