J. Christmas Møller


Jørgen Gudmundsen-Holmgren, Christmas møller i Kongens Have


Jørgen Gudmundsen-Holmgren, Christmas møller i Kongens Have


Jørgen Gudmundsen-Holmgren, Christmas møller i Kongens Have


Jørgen Gudmundsen-Holmgren, J. Christmas Møller, 1951

Intro

Jørgen Gudmundsen-Holmgren (1895 - 1966) J. Christmas Møller, 1951 Urokkelig som en klippe står den konservative politiker og argumenterer overfor de forbipasserende.

Jørgen Gudmundsen-Holmgreen. (1895-1966)
Jørgen Gudmundsen-Holmgreens kunstneriske uddannelse var lidt atypisk, idet han efter studentereksamen startede som assistent hos billedhuggeren Anders Bundgaard, der blandt andet udførte Gefionspringvandet. Han begyndte at studere den græske skulptur, og særligt den arkaiske skulptur inspirerede ham i arbejdet med ynglingefiguren. Dertil kommer at han udførte en lang række fysiognomisk karakteristiske portrætbuster og –skulpturer.


Jørgen Gudmundsen-Holmgren (1895 - 1966)
J. Christmas Møller, 1951
Bronze

Placering: Ansgar Anlæg

John Christmas Møller var en markant konservativ politiker. I 1920 blev han valgt til folketinget for Odenses Amtskreds i en alder af 26 år, i 1928 blev han partiets politiske leder som formand for folketingsgruppen og i 1932 blev han valgt som partiformand. Op gennem 1930'erne kæmpede han for at Danmark skulle have et stærk forsvar, så man var i stand til at forsvare sin neutralitet. Under besættelsens første år fungerede Christmas Møller som handelsminister i samlingsregeringen, men trådte tilbage og i 1942 opfordrede han gennem BBC radioudsendelser fra London til modstand mod besættelsen med ordene 'Gør jer pligt - gør jer værk'.

Med sin lidt spredte benstilling, den ene hånd i lomme og den anden løftet i en argumentationsgestus skildrer Gudmundsen-Holmgren som en stålsat og handlekraftigt politiker.

Initiativ til at rejse statuen blev taget af Christmas Møllers Mindefond, som en kreds af hans venner oprettede ved hans død, blandt andet med det formål at rejse et mindesmærke for ham. Formanden for fondet, den senere handelsminister Aage Rytter, afslørede og overdrog statuen til Odense By den 29. august 1951. Den var oprindeligt opstillet i Kongens Have, men er siden blevet flyttet til Ansgars Anlæg.