J. B. Winsløws Vej, Odense Universitetshospital


Mindesten over menig A. P. Christensen, der faldt 29. august 1943 i forbindelse med tyskernes internering af den danske hær.


Mindesten over menig A. P. Christensen, der faldt 29. august 1943 i forbindelse med tyskernes internering af den danske hær.

Intro

Stenen blev rejst den 29. august 1946 til minde om den værnepligtige A. P. Christensen, der faldt under tyskernes internering af den danske hær den 29. august 1943.