Jørgen Sonnes Vej


Maler Jørgen Sonne

Intro

Opkaldt efter maleren Jørgen (Valentin) Sonne (1801-1890). Vejen har navnefællesskab med andre veje i Vejgård opkaldt efter danske malere.

Fra 1818-1820 malede Sonne især dyrestudier inspireret af dyremaleren C. D. Gebauer og fra 1820-1828 fortrinsvis slagscener inspireret af J. L. Lund. Under studierejser til München i perioden 1828-1831 og under ophold i Rom fra 1831 malede han bl. a. folkelivsbilleder. Efter hjemkomsten i 1840 påvirkedes han af det nationalliberale kunstprogram, dette kommer til udtryk i hans solnedgangs- og nattebilleder. Han har bl. a. malet: Sankt Hans nat, De syges søvn på helenes grav ved Tisvilde, Slaget ved Fredericia, I Dybbøl skanser i april 1864, Danske husarer på heden uden for Dannevirke, En landlig scene, samt hans hovedværk frisen ”Thorvaldsens hjemkomst” på Thorvaldsens Museum i København, der forestiller Thorvaldsens hjemkomst fra Rom i 1838. 1848-1850 deltog han i Treårskrigen som tegnende observatør og komponerede over sine skitsen Slaget ved Isted den 25. juli 1850.

Den Store Danske Encyklopædi Salm.