Jørgen Sørensens Vej


Stuehuset til Jørgen Sørensens gård på Jørgen Sørensens Vej i Vinding, fotograferet i første halvdel af 1920'erne.


Jørgen Sørensensvej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Jørgen Sørensen, der ejede gården Eskholtgård fra 1883.

Landevejenes farende svende vidste, at de i Jørgen Sørensens kostald kunne finde sikkert ophold for natten.Efter Sørensens død solgte arvingerne gården til Niels Skou, hvorefter jorden blev udstykket.

Se også Niels Skous vej og Trines Toft.