Jørgen Berthelsens Vej


Berthelsen, Jørgen 1911

Intro

Vejen blev navngivet i begyndelsen af 1950erne efter landstingsmand Jørgen Berthelsen (1851-1922), der var født i en ejendom på vejen og er kendt som initiativtager til kolonihavebevægelsen.

''Jørgen Berthelsens Vej'' Vejen går netop igennem et område, hvor der i 1950erne var mange kolonihaver. I dag er den østlige side af vejen omdannet til villakvarterer og rækkehusbebyggelse, mens der stadig er kolonihaver på en del af den anden side. ''Jørgen Berthelsen'' Jørgen Berthelsen blev i 1853 født i Lindholm ved Nørresundby på et fattigt husmandssted. I fem års alderen døde hans mor og han måtte som syvårig starte som hyrdedreng. I 1872 kom han til Ålborg, hvor han arbejdede som tjenestekarl og senere som arbejdsmand på Ålborg Glasværk, Mørchs Savskæreri og Ålborg Havn. Han blev valgt ind i foreningen "Arbejderforeningen af 1865" og var formand i perioden 1881 -1889. En upolitisk forening, der tog sig af småfolks tarv. Den virkede bl. a. som syge- og begravelseskasse. Han ville oprindeligt gerne have uddannet sig til lærer, men de nødvendige midler manglede. Ved stor sparsommelighed lykkedes det ham at samle en lille kapital at kunne etablere en vognmandsforretning i Ålborg.

''Kolonihaveforeningens fader'' Jørgen Berthelsen betegnes som kolonihavebevægelsens fader. Han fik ideen om at oprette "Smaahaver for Arbejdere". Arbejderforeningen havde mange betænkeligheder, så J. B. lavede selv sine arbejderhaver for egen regning og risiko. I 1884 bad han byrådet om ret til at udstykke en parcel i Østerkæret, som han havde lejet. Området var beliggende omkring Niels Ebbesensgade, Priorgade og Kayerødsgade. Det blev til i alt 85 kolonihaver. Allerede i 1886 måtte der lægges yderligere 93 nye haver til. ''Medlem af byrådet'' I 1894 blev han medlem af byrådet. En af hans bedrifter var af sundhedshensyn at afskaffe de mange åer, som gennemskar byen. En anden var hans arbejde for at få anlagt den brede Borgergade. Byen manglede en bred vej mod vest og resulut og modigt købte han et stort grundareal, som blev til gaden Borgergade. I 1898 blev han medlem af Landstinget. For at gavne kolonihavetanken stiftedes "Kolonihaveforbundet" og J. B. blev naturligt foreningens præsident. Kolonihaveideen blev hurtigt en stor succes og der startedes kolonihaveselskaber overalt i Danmark såvel som i udlandet med Jørgen Berthelsens haver som forbillede. Efter hans død fik et lokalt kolonihaveselskab hans navn "Jørgen Berthelsens Minde."

''Kilder til Jørgen Berthelsens Vej'' MUNK Fra Himmerland og Kær Herred Eilersgaard