Jørgen Berthelsen statue af Anders J. Bundgaard


Jørgen Berthelsen

Intro

Anders J. Bundgaards første arbejde i Aalborg var en statue af stifteren af kolonihavebevægelsen i Danmark, landstingsmand Jørgen Berthelsen. Statuen blev rejst i 1923 ved Skovbakken, men flyttedes senere til et anlæg ved Rømersvej, hvor den stadig står.

Kolonihavefolk fra hele landet ydede bidrag til denne statue, og formanden for indsamlingskomiteen, tidligere borgmester P. Hansen, sagde ved afsløringen: '''Når en mand er gået bort fra sin livsgerning, er det skønt at kunne sige om ham, at han ikke har levet forgæves.''' Om Jørgen Berthelsen kan dette netop siges, og hans arbejde blev til gavn og glæde for mange i vort samfund både store og små.

Jørgen Berthelsen fødtes i fattige kår i 1853 i Lindholm. Han kom ud at tjene som hyrdedreng i seks års alderen, og han blev ved landbruget, indtil han i 1872 fik en stilling ved Aalborg Glasværk. Et stræbsomt og flittigt liv bragte ham efterhånden til tops i samfundet. Han kom ind i Aalborg byråd som Venstres kandidat i 1894, fire år senere indvalgtes han i landstinget for venstrereformpartiet, i 1907 blev han kongevalgt og i 1918 landstingsvalgt medlem. I 1905 udnævntes han til ridder, og i 1920 - to år før han døde - blev han tillige dannebrogsmand. Det blev gennem Arbejderforeningen af 1865, at han fik ideen til kolonihavebevægelsen. Det begyndte for alvor i 1884, da der blev udstykket 85 småhaver. Bevægelsen voksede hurtigt, og i 1916 stiftedes et landsforbund af kolonihaveforeninger.