Jørgasvej


Jørgasvej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter fru Jørga Andersen, gift med manufakturhandler William Andersen, Vejle.

Jørga Andersen var født i 1872 på Lågegård i Sindbjerg sogn som datter af proprietær Jørgen Hansen. Vejnavnet blev foreslået af Jørga og William Andersens søn, landsretssagfører Chr. Heden, København, da familiens jord efter faderens død blev udstykket.