Jævnstrømsgenerator på Vestermølle


Mølledammen med det nye stuehus og møllehuset til venstre. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Her løber vandet fra mølledammen ind til vandsøjlen og turbinen. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Tavlen ved jævnstrømsgeneratoren på Vestermølle. Foto: Vestermølle Møllelaug.

Intro

I 1940 fik Vestermølle en turbine til afløsning for det traditionelle overfaldshjul på siden af møllehuset. En anden god udnyttelse af vandkraften er jævnstrøms-elværket, som blev etableret allerede i 1912 og stadig kører upåklageligt.

Vestermølle jævnstrømselværk blev etableret i 1912 og frem til 1940 trukket af et overfaldsvandhjul, derefter af den mere effektive turbine, som blev gennemrenoveret i 2010 og stadig kører upåklageligt. Elværket kunne trække en søvnig pære i Stuehusets forskellige rum, give lys til Riddersalen og forsyne de nærmeste naboer op ad Oddervej med lys.
Strømstyrken varierer med vandtrykket: Lav vandstand i mølledammen = svagt lys, høj vandstand = stærkt lys. Vi erfarer mange gange hver dag, at vekselstrøm er jævnt – men jævnstrøm veksler. Bed Møllemuseets vært om at køre med turbine og generator og oplev det selv.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Vestermølle ligger ved østsiden af Skanderborg sø, ved vejen fra Skanderborg til Odder. Gennem mere end 500 år har der her været drevet et betydeligt landbrug med møllerivirksomhed. Her kom bønderne kørende for at få deres korn malet ved vandets kraft fra møllehjulet og siden en turbine.
Der lå flere vandmøller langs søen. Længere ind mod byen lå Skvæt Mølle og videre ud af vejen kom man til Røde Mølle, hvor jorden var rød af naturligt okker og jern i jorden. I middelalderen hørte Vestermølle sammen med disse to møller samt Gjesing- og Hede Mølle under Ring Klosters besiddelser. Vestermølle har været leverandør af mel til hoffet. I gamle optegnelser kan man se, at Frederik 2. har bestilt mel fra Vestermølle, når han regerede fra Skanderborg Slot i slutningen af 1500-tallet. Normalt malede møllerne fortrinsvis brødmel af rug. Men i 1587 gav kongen tilladelse til, at Vestermølle lavede sigtemel, så man ikke behøvede at drage helt til Århus efter denne fine vare.
Forskellige møllere fæstede møllen for kongen gennem årene. Da Skanderborg slot med besiddelser blev solgt i 1767 kom møllen på private hænder. I 1987 købte Skanderborg Kommune bygningerne og resten af jorden. Siden 2009 er Vestermølle blevet renoveret med hjælp fra private fonde, virksomheder og foreninger. Vestermølle er i dag ramme om værksteder samt forenings- og mødelokaler for en række folkelige foreninger. Kommunen har vederlagsfrit stillet Vestermølle til rådighed for foreningerne, foreløbig frem til 2036.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.