Jættestue i Gunderslevlille


Jættestue, indgang mod syd.


Jættestuen set fra vest


Fotografen står på langdyssen, jættestuen til venstre, runddyssen lige frem.


Fra restaureringen af jættestuen i 2005

Intro

Tæt ved Susåen ligger en lille gruppe stendysser, en langdysse, en runddysse og en jættestue. Der er offentlig adgang til stedet via privatvejen til Rejnstrupvej 32.

Dysserne blev undersøgt og restaureret af Nationalmuseet i 2005. Kammeret i jættestuen blev totalt udgravet og genopført.