Jættestue i Flintinge Byskov


Skilt til jættestuen i Flintinge Byskov


Jættestue i Flitinge Byskov, indefra.


Jættestue i Flitinge Byskov, indefra.


Rester af jættestue. Ligger ved siden af eksisterende jættestue.


Jættestue i Flitinge Byskov.


Jættestue i Flitinge Byskov, indefra.


Jættestue i Flitinge Byskov, indefra.


Jættestue i Flitinge Byskov, indefra.

Intro

Anselig jættestue i høj, 1.75 x 20 m. Kammer af 15 bæresten og 5 fritliggende dæksten; gang af 4 par sidesten og 2 dæksten.

Enkelte sten ses ved østlige fod. Kan være randsten. Ovenpå højen ses toppen af 5 store overliggere. Der er nu indkapslet i beton (ligner ældre restaurering). Kammer + gang: Orientering: VNV-ØSØ. Gangen udgår i sydlig retning. Der er utætheder i kammerets loft.
Man kan - efter et øjeblik orientere sig derinde uden lys. Gangen består af 2 anselige par bæresten og yderst ude af 2x1 samt 1 enkelt mindre bæresten. Der er 2 dæksten over gangens inderste del, samt en nedhængende smal dæksten "overkarm" mellem disse 2. Mellem gangens bæresten og kammerets bæresten er indskudt 1 sæt karmsten.
Der er tørmur også mellem gangens bære- og karmsten (bortset fra de yderste små). Som det er sædvane øges højden i indgangen efterhånden som man nærmer sig kammeret. Kammer: Ca 6 1/2 x 1,50 m. Formen er nu rektangulær. Måske har det før restaureringen haft tendens til det trapezformede. Der er 2 bæresten i vest, 1 i øst. Eller måske 8-talsformet.
Bærestenen vest for indgangen antyder dette (er let indtrukket i forhold til væggens forløb). Kammeret er så højt, at man næsten kan stå oprejst i det (ca 1,60 m).
Bærestens antal i øvrigt: Nord: 6, Syd: 2x3 (på hver side af indgang) + 5 dæksten. Tørmur ses mellem samtlige store bæresten (både i kammer og gang). Nederste skifter tørmur er den traditionelle i landsdelen (rød sandsten, ret smalle fliser) højere oppe gerne en noget tykkere (formentlig indsat ved restaureringen).
Kilde: www.kulturarv.dk


Privat fortælling med billeder [http://soerenfaaborg.dk/jaettestue-i-flintinge-byskov/ http://soerenfaaborg.dk/jaettestue-i-flintinge-byskov/]