Jægerspris Slot og Wiedevelts Mindepark


Jægerspris Slot. Jægerspris Slot

Intro

Jægerspris Slot nævnes i 1318 som kongsgård. Dengang hed det Abrahamstrup, fra 1677 Jægerspris. I 1773 blev slottet givet til Arveprins Frederik, der var historisk interesseret...

Jægerspris Slot nævnes i 1318 som kongsgård. Dengang hed det Abrahamstrup, fra 1677 Jægerspris. I 1773 blev slottet givet til Arveprins Frederik, der var historisk interesseret. Han lod flere kæmpehøje udgrave og anlagde en mindepark 1778-82 med 54 monumenter over berømte danskere udført af Johannes Wiedewelt. Frederik VII fattede ligeledes kærlighed til stedet og købte det til Grevinde Danner. Ved hendes død 1874 blev slottet overgivet til en stiftelse for ”hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen”. Slottet rummer i dag mindestuer for Frederik VII og Grevinde Danner, et børnehjem samt museum. I den nærliggende skov findes tre ældgamle ege. ''Norsk krone på værket'' Julianehøj var oprindelig en jættestue, der blev udgravet i 1776 af Arveprins Frederik. Inde i kammeret fandt man flintøkser og flintdolke fra bondestenalderen. Da man netop på dette tidspunkt var i færd med at anlægge en mindepark, lod man graven ombygge til monument over arveprinsens moder, Juliane. Det var billedhuggeren Johannes Wiedewelt, som stod for ombygningen. Den oprindelige indgang blev blandt andet lukket og en ny dør sat i. På højen blev desuden opsat syv runde mindestøtter af marmor, der bærer navnene på tidligere hedenske konger. I 1782 blev endnu en sten tilføjet. Det var en original norsk runesten fra Telemark, som satte kronen på værket.