Jægersborg Målebakkevej 98


Jægersborg, det gamle stuehus fra før 1803. VSLA fot.


Jægersborg, det nye og det gamle stuehus samt Viby Sogns frysehus fra 1949. Fot.Eigil Nicolajsen.

Intro

Landhus, husmandssted opkaldt efter en skytte fra Hverringe.

Husmandssted oprettet under Hverringe omkring 1800, købt til selveje 1916. Opkaldt efter den første beboer Johan Fridrik Jæger (født ca. 1762); herefter kendes mindst 6 indehavere. Til det gamle stuehus ved vejen skal være anvendt tømmer fra (de nedbrudte bygninger på) Hverringe; det nye stuehus er opført 1929 i røde sten.