Israels Plads Bolbro Odense Kommune


Mindesmærke: Israels Plads, Odense. Stenen er rejst i 1978 i anledning den israelske venskabsbys 100-års jubilæum.


Mindesmærke: Israels Plads, Odense. Stenen er rejst i 1978 i anledning den israelske venskabsbys 100-års jubilæum.


Mindesmærke: Israels Plads, Bolbro, Odense - Trædesten med inskription foran stenen fra Odenses israelske venskabsby.

Intro

Stenen blev sendt til Odense fra den israelske venskabsby Petha-Tiqva i anledning af sidstnævntes 100-års jubilæum i 1978 og rejst på Israels Plads. Initiativet kom fra skoleinspektør H. Ish. Shalom fra Denmark School i Jerusalem.

"FRA TRÆNGSLERNES DAL / TIL HÅBETS PORT. - / HOSEAS 2.15" [På liggesten foran:] "DENNE STEN FRA JERUSALEMS BJERGE / ER OPSAT AF VENSKABSBYEN PETHA-TIQVA ( HÅBETS PORT OG DANMARKS VENNER I ISRAEL"

''Publiceret''