Iselingen Gods


Iselingen, cirka 1920´erne.


Iselingen.


Iselingen.


Bøgeskov i maj. Maleri fra Iselingen af Peter Christian Skovgaard (1817-1875).

Intro

Iselingen Gods ligger nordøst for Vordingborg. Det blev oprettet i 1774 af storkøbmanden Reinhard Iselin. I 1800-tallet mødtes mange af tidens mest markante kunstnere og politikere på godset.

I slutningen af 1700-tallet blev de danske rytterdistrikter solgt for at rette op på landets dårlige økonomi. Et af dem var Vordingborg Rytterdistrikt, som blev solgt på en stor auktion på Vordingborg Slot i 1774.

Området dækkede stort set hele Sydsjælland, og det var forud for auktionen blevet opdelt i 12 hovedgårde. På auktionen købte storkøbmanden Reinhard Iselin ikke mindre end fire af de udbudte hovedgårde, hvoraf den ene blev til Iselingen - opkaldt efter ham selv.


Reinhard Iselin (1714-1781) var født i Schweiz og havde været i købmandslære både i Basel og i Köln. Iselin kom til Danmark i 1740 og fik arbejde i handelsvirksomheden Fabritius og Wever.

I 1749 etablerede han sit eget handelsfirma ved navn R. Iselin & Co. Han fungerede fra 1759-1769 som direktør for Asiatisk Kompagni og blev en yderst velhavende mand.


Iselingens hovedbygning havde oprindelig en forholdsvis ydmyg arkitektur, men i 1874 blev den ombygget til - hvad man kunne betegne som - italiensk villastil. Arkitekterne bag var Dahlerup og Bøttger.

Jens Vilhelm Dahlerup (1836-1907) var en meget populær dansk arkitekt. I 1875 blev han professor ved Kunstakademiet i København. Mange af hans byggerier hører hjemme under historicismen. Han har blandt andet stået bag tilblivelsen af Det Kongelige Teater (1872-1874), Hotel d´Angleterre (1873-75) og Statens Museum for Kunst (1888-1895).

Frederik Christian Bøttger (1838-1920) er uddannet murer og arkitekt fra Kunstakademiet i København. Bøttger står bag mere end 1000 boliger for Arbejdernes Byggeforening, deri blandt rækkehusene Kartoffelrækkerne på Østerbro i København.


I 1800-tallet var Iselingen ejet af Holger og Marie Aagaard. De åbnede deres hjem for nogle af tidens mest anerkendte kunstnere.

Iselingen blev arvet af parrets datter Anna Mathea Aagaard, som giftede sig med skole- og litteraturmanden Martin Hammerich. I deres tid fortsatte kunstnerne, forfattere og politikere med at mødes på Iselingen. Blandt andre yndede maleren P.C. Skovgaard at komme på godset, og hans kendte maleri Bøgeskov i Maj er malet på - og til - Iselingen efter Martin Hammerichs bestilling.


1774-1781 Reinhard Iselin
1781 Anna Elisabeth Fabritius de Tengnagel gift 1) Iselin 2) Classen
1781 Johan Frederik Classen
1781 Marie Margrethe Iselin gift Rantzau
1781-1793 Christian Frederik Ernst Rantzau
1803-1804 Jens Lind
1804 H. H. P. Reiersen
1804-1806 Peder Bech/Iver Qvistgaard/Hans Wassard/Just Michael Aagaard
1806-1819 Just Michael Aagaard
1819-1866 Holger Halling Aagaard
1866 Anna Mathea Aagaard gift Hammerich
1866-1881 Martin Hammerich
1881-1912 Johannes Hammerich
1912-1918 Carl Moresco
1918-1923 Thomas Wessel
1923-1945 P. Lind
1945 Elly Lind gift Bille-Hansen
1945-1957 Ove Bille-Hansen
1957-1958 Elly Lind gift Bille-Hansen
1958-1997 Tove Bille-Hansen gift Ahlefeldt-Lauervigen
1997- Otto Hansen