Isbjerg og Isbjerg Festplads, Varde


Udsigt fra Isbjerg mod Bjerget


"Fyrrestuen" Grundtvigsk Ungdomskreds


Medlemmer af Grundtvigsk Ungdomskreds på Isbjerg

Intro

Højen ses på lang afstand 3 km nord/nordvest for Varde. Et udflugtsmål med en god udsigt over Varde. 1926 købte interessentskabet ”Isbjerg festplads” som samlingspunkt for sommerens møder i Grundtvigsk Ungdoms Kreds Varde. Nedlagt 1959. Ejer siden 15.11.1991: Varde kommune

Isbjerg er en iøjnefaldende bakke i et relativt fladt landområde. Selv nu hvor beplantning slører landskabets former, fanger Isbjerg med sine 30 meter opmærksomheden på lang afstand. Højden er dog ikke så overvældende, så man må tro, at der er is på toppen af bjerget, selv om navnet kunne tolkes på denne måde. Navnet Isbjerg blev brugt allerede i 1433 ved en omtale af Isbjerg Mølle, der tidligere lå nordvest for bakken. Forstavelsen ”Is-” findes også i andre stednavne som Ishøj, ældre stednavneforskere mente, at ”is” skulle tolkes som ”eg” – en høj eller bakke med egetræer. I dage mener forskerne, at forstavelsen snarere hører hjemme i samme kategori som ”Sol-” i for eksempel Solbjerg og skal forbindes med betegnelser for varme og kulde. På toppen af Isbjerg findes afmærkningen af en ”trigonometrisk station” – en universalkalot af jern i jordniveau – med påskriften ”Fikspunkt Geodætisk institut”. Punktet indgår i det overordnede danske referencenet, som blev påbegyndt i begyndelsen af 1800-tallet og dækker hele landet med ca. 2 km. Mellemrum Omkring 1900 havde dr. Larsen fra Varde Sygehus en sommerhytte på toppen af Isbjerg. Hytten var formentlig forladt, da man begyndte at grave grus på stedet, men fundamentet af den fandtes stadig i 1959. '' '' ''Isbjerg Festplads'' Grusgraven med fyrreplantagen blev i 1926 købt af interessentskabet ”Isbjerg festplads” som samlingspunkt for sommerens møder i ”Grundtvigsk Ungdoms Kreds Varde” med højdepunkterne Pinsemorgen og Sct. Hans aften. Ungdomskredsen havde anlagt festplads i grusgraven og formentlig i 1931 byggede man ”Fyrrestuen” med plads til mere end 100 mennesker. Huset blev også udlånt til andre foreninger, og efter nogle år var Isbjerg til kredsens store glæde blevet et mål for mange søndags-udflugter. Efter krigen faldt interessen for ungdomskredsen, og den 8. april 1959 blev foreningen nedlagt. Efterfølgende overgav interessentskabet jorden til Varde kommune, der fik skøde på Isbjerg, den 15. november 1991. Med overdragelsen fulgte en klausul om, at området skulle kunne anvendes frit og med adgang for alle. 12. april 2010 – Marianne Ploug, Museet for Varde By og omegn.

Beliggende Ortenvej. Der er adgang med bil eller cykel til Isbjerg fra Ortenvej. Fra området mellem Slugten og Bjerget er anlagt en sti for gående, Stien er anlagt i et samarbejde mellem Grundejerforeningen Bjerget, lodsejere, Varde Museum m.fl.

''Publiceret''