Isbjerg Mølle, Varde


Isbjerg Mølle ved Mariebæk


Mariebæk, Isbjerg Mølle lå til højre i billedet

Intro

Var beliggende ved Isbjerg Møllevej 115, ca. 5 km. nordvest for Varde ved Mariebæk. Der er ingen rester af Møllen , kun en udtørret møllesø. Der var en begrænset mængde vand og et fald på højst 1,5 meter.

Møllen omtales første gang i et Gavebrev 1433 ved hvilket en borger i Varde skænker den til Ribe Domkapitlet for Messer. Møllen omtales i forskellige kilder gennem de følgende århundreder med oplysninger om skiftende omfang af malet korn. 1810 søges der om at måtte flytte Isbjerg Mølle til Grydvad og stampemøllen i Grydvad til Isbjerg; dette bevilges 1811. Det er vanskeligt at sige hvornår møllen er nedlagt. Den omtales både i Trap 1859 og 1879 som vandmølle og i Trap 1928 som Isbjerg Mølle. Det menes dog, at den ikke var i funktion som mølle fra ca. 1860. Oplysningerne er fra Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1944.

''Publiceret''