Isbjerg-Sig Vandmølle


Isbjerg-Siig vandmølle var placeret nord for vandløbet


Kort over møllens beliggenhed

Intro

Stampemøllen blev bygget i 1756 og var i funktion til omkring år 1800. Beliggende ved Isbjerg-Siig med tilløb til Mariebæk.

Isbjerg-Sig Stampemølle lå lidt syd for Isbjerg Mølle ved en lille bæk. Vejen (Isbjerg Møllevej) fra Varde til Isbjerg Mølle går over denne bæk ca. 200 meter fra møllestedet. Ved møllestedet ser man to dæmninger, en lav, ca. 70 cm. nord for bækken og en høj, ca. 2 meter syd for bækken. Faldet kan altså næppe have været mere end 70 cm. Der er ikke ret meget vand i bækken, men der er kilder i skrænten. I 1747 ansøger 4 Feldberedere om tillaldelse til at bygge en stampemølle "paa Varde Bys egen Grund for Isbjerg-Siig og vesten Kiør Vaesen, hvor det er ganske synligt, at paa samme Sted tilforn har staaet og været en Mølle opbygt, idet Dam opstemmet" (Varde Raadstueaprotokol 10.2.1747). Møllen blev åbenbart ikke bygget med det samme, for 1755 gentages ansøgningen og 1756 er møllen bygget. Dens levetid blev dog ikke lang, for allerede 1787 siges det om den, at den for længst er afbrudt på grund af vandmangel (Varde Raadstuearkiv, pakke 347). På matrikelkortet fra 1819 står der dog stadig Stampemølledam på stedet. Oplysningerne er fra Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1944.

''Publiceret''