Isbjørn


Isbjørn


Isbjørn


Isbjørn

Intro

Kaj Nielsen. (1910 - 1990) Isbjørn, 1962. Kaj Nielsen - en af Danmarks mest prægnante billedhuggere i sin tid her med en isbjørn som motiv.

Kaj Nielsen. (1910 - 1990)
Isbjørn, 1962
Granit

Placering: Pjente Plads

Skænket af Odense Bys Kunstfond med tilskud fra Statens Kunstfond


Kaj Nielsen. (1910-1990)

Kaj Nielsen var autodidakt som kunstner. Han udførte en lang række portrætter og dyreskulpturer. Dyreskulpturerne er forenklere, tunge og fantasifulde, trods deres meget stiliserede udtryk giver de en levende karakteristik af dyret. Hans primære materialevalg var granit, han startede ud med at skære i træ, men i granitten fandt han den rette tyngde. Særligt dyreskulpturerne tager udgangspunkt i stenens materialitet og oprindelige form.