Institutionen Løgumgaard


Nørre Løgum Præstegård. I dag en del af institutionen Løgumgaard. Fotograf: Henrik J. Møller

Intro

Institutionen Løgumgaard har siden 1929 været en instititution for udviklingshæmmede. Før det var der præstegård og skole og mellem 1920-29 havde Indre Mission en højskole her.

Nørre Løgums gamle præstegård ligger ca. 1 km nord for kirken. Der har også være skole i præstegården.

Nørre Løgums gamle præstegård blev i 1920 solgt til Indre Mission, som derpå indrettede Løgumgaard Efterskole i præstegården og nogle nye bygninger lige nord for præstegården. Efter kun seks års drift måtte efterskolen lukke.

Bygningerne blev solgt til staten, der oprettede en statslig åndssvageanstalt i bygningerne i 1929. Gennem årene er der sket mange moderniseringer og en række ny moderne bygninger er opført. Institutionen er løbende blevet tilpasset tidens skiftende krav.

Idag er institutionen ejet af Tønder Kommune og hedder Institutionen Løgumgaard.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997