Inn i Parken af Birthe Marie Løvid


Inn i parken


Inn i parken


Inn i parken

Intro

Ved indgangen til Skulpturparken fra Kong Christians Allé bliver man budt velkommen af den norske kunstner Birthe Marie Løveids skulpturgruppe "Inn i Parken".

Busterne har et klassisk inspireret hoved i meditativ ro, støbt i hvidt beton over en gummiform. Til at varetage de tekniske og praktiske ydelser har Løveid haft entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S og rådgivende firma Vinther Buus A/S som partnere. Desværre gik der ikke lang tid, førend ukendte gerningsmænd natten mellem den 18. og 19. december 1992 halshuggede seks af busterne. De kunne heldigvis rekonstrueres, men det kostede Aalborg kommune 28.800 kr. De nyskabte buster blev opsat i midten af januar 1993. Tre af hovederne blev senere fundet.

Birthe Marie Løveid er født i 1949 i Oslo og bor nu i Aalborgs norske venskabsby Frederikstad. Hun er uddannet keramiker på Statens Håndværks- og Kunstindustriskole 1970-73, hvorefter hun fortsatte på billedhuggerskolen på Statens Kunstakademi.Uddannelsen fortsatte hun på Den kungliga Konsthögskolan og endelig på den grafiske afdeling på Statens Kunstakademi. Løveid fik sin debut på Høstudstillingen i 1974, og siden har hun deltaget i forskellige udstillinger og haft udsmykningsopgaver, idet hun har vundet en række konkurrencer. Ved større kunstprojekter har hun fungeret som konsulent. Desuden har hun stor erfaring i undervisning, idet hun har arbejdet som lektor ved Kunstskolen Kabelvåg, som afdelingsforstander og senere rektor for Vestlandets Kunstakademi, hvor hun i 1993 blev udnævnt til professor