Ingvorstrup


Herregården Ingvorstrup ligger på det østlige Djursland, lidt syd for det tidligere Kolindsund, der blev tørlagt i 1872-1880. Herregården kan føres tilbage til middelalderen og ejerrækken tæller mange prominente adelsslægter.

Intro

Herregården Ingvorstrup ligger på det østlige Djursland, lidt syd for det tidligere Kolindsund, der blev tørlagt i 1872-1880. Herregården kan føres tilbage til middelalderen og ejerrækken tæller mange prominente adelsslægter.

''Historien om Ingvorstrup'' Oplysningerne om Ingvorstrups tidlige historie er sparsomme, men den nuværende ejer har foretaget en udførlig beskrivelse af herregårdens nyere historie, som kan læses på gårdens hjemmeside. Ingvorstrup skal, efter traditionen, være opført af adelsmanden Ingvor Beske og have fået sit navn fra ham. Den første ejer vi med sikkerhed kan sætte årstal på er dog Ove Henriksen, som sad på gården 1441-1477. Herregården har gennem tiden været ejet af adelsfolk fra forskellige slægter som eksempelvis Lykke, Skeel, Rosenkrantz, Krabbe, Trolle og Bille. Ingvorstrups historie er generelt præget af at have været en mindre herregård, drevet af forvaltere. Den nuværende ejerfamilie har siddet på Ingvorstrup siden 1924, hvor L.K.M. Christensen købte herregården på tvangsauktion. Han drev den frem til sin død i 1938, hvorefter sønnen Harald Christensen overtog driften af Ingvorstrup. Ikke mindre end 50 år drev han gården og han blev kendt for sin store arbejdsindsats og gennemtrængende stemme. Gunda M. Alrøe Christensen overtog Ingvorstrup efter sin mand og da hun selv gik bort i 1997, blev gården købt af sønnen, den nuværende ejer, Hans Alrøe Christensen, som overtog ejerskabet fra 1998. ''Markante ejere'' 1400-t.: Ingvor Beske 1441-1477: Ove Henriksen 1868-1881: Jens Hansen Mosegaard 1924-1938: L.K.M. Christensen 1938-1988: Harald Christensen Læs mere om Ingvorstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ingvorstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Ingvorstrups hovedbygning er opført i villastil. Den består af én etage i grundmur over en høj kampestenskælder og den står som en enkelt fløj med gennemgående gavlkvist på tre fag. Bygningen er hvidkalket og taget, der er lagt som sadeltag, består af sorte tegl. Hovedbygningen blev opført af Jens Hansen Mosegaard i 1872 og stod oprindeligt i røde mursten med skiffertag. De nuværende ejere (2017) har foretaget en gennemgribende renovering på gården. ''Omgivelser'' Til Ingvorstup hører også en avlsgård, som tidligere havde bygninger tilbage fra 1800-tallet. Avlsgården blev imidlertid hærget af en brand i 1920, hvorefter bygningerne delvist blev genopført. I perioden 2004-2006 blev dele af avlsgården nedbrudt og to nye længer opført. De står begge hvidkalkede med sort tag og kamtakkede gavle. Den største af de to ladebygninger, som ligger nord for hovedbygningen, blev opført i 2008. Den mindste, som ligger nordvest for hovedbygningen, var tidligere en fin staklade fra 1800-tallet, men i 2011 led den stormskade og der blev efterfølgende opført en ny bygning. ''Bygninger og gods'' 1872: Hovedbygning opført 1920: Avlsgård nedbrændt og genopbygget 2004-2011: Avlsgård ombygget

''Fakta'' Adresse: Ingvorstrupvej 7, Revn, 8500 Grenå Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers amt, Djursland Sønder herred, Vejlby sogn Ejer: Anne Lis Ladefoged og Hans Alrøe Christensen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 84 ha, eng 10 ha, skov 8 ha, andet 19 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Bygningerne er vurderet til at have middel til høj bevaringsværdi (3 og 6) (2017) Besøg [http://www.ingvorstruphovedgaard.dk/ ingvorstruphovedgaard.dk]

''English'' The manor Ingvorstrup is located in eastern Jutland. It lies south of the former Kolindsund, a sound which was drained in 1872-1880. The manor can be traced back to the Middle Ages and among the owners are counted many prominent noble families. The manor has a history of being a secondary estate farm owned by noble owners and operated by managers, and later being owned by middle-class owners. The main building was erected in 1872 by Jens Hansen Mosegaard. The present owners are descendants of L.K.M. Christensen who bought Ingvorstrup in 1924.

''Publiceret''