Ingelstrup Kapel


Ingelstrup Kapel set fra syd.

Intro

Kapellet er en filialkirke til Sædder Kirke. Det blev indviet den 7. februar 1892. Kirken er uden tårn.

Kirken blev bygget i 1891 som et lille langhus med kamtakgavle.
Døren og vinduerne er rundbuede og alle er placeret mod syd.

Altertavlen
Altertavlen er malet af J. Krock og motivet er Lazarus' opvækkelse.
Maleriet er udlånt af Statens Museum for Kunst på ubestemt tid.

Inventar
Inventaret stammer fra 1891 og er yderst beskedent.
Døbefonden er cementstøbt og enkel.
Prædikestolen et et enkelt snedkerarbejde og orglet er et harmonium.


Kirkeklokken hænger i en fritstående egestabel, der er placeret på kirkegården.

Klokken er skænket af landsretssagfører J.C. Thygesen og hustru og er leveret fra de Smithske Støberier, Aalborg, i 1949.

Stiftprovst K.L. Årestrup har forfattet klokkens indskrift og arkitekt Langballe, Køge, har tegnet klokkens inskription og klokkestabelen.


Et stærkt ønske fra beboerne om opførelse af kapellet og kraftigt støttet af sognepræst Müller, Herfølge, medførte en hurtig tilladelse fra ministeriet til igangsættelse af byggeriet og kirkegården på Poggenstensgårdens mark.

Byggesummen var anslået til ca. 5.000 kr., som hovedsagelig blev finansieret af Justitsråd J.H. Lund, Tågerudsgård, Terslev.

En ansøgning fra beboerne til Vallø Stift medførte, at stiftet skænkede et beløb på 1.000 kr. til projektet.