Ingeborgs Ejendom i Søhale

Intro

Matr 17g (oprindeligt 17d) Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ikke længere eksisterende ejendom lå 120 m nordøst for Søhalevej 21. Ejendommen blev grundlagt 1871 med ca. 6 tdr. l. jord fra Matr 12 i Søhale.

Jorden til ejendommen var en parcel, som var udstykket 1861 fra Helsingborg til Matr 14 i Søhale. 1871 blev Therkild Christensen, en bror til Ane Kathrine Christensdatter fra Matr 14, gift med Kjerstine Frandsen, en søster til Anders Frandsen fra Matr 14. Denne familie fik da lov at bygge et hus på parcellen, og 1877 købte de huset og parcellen af søsteren og svogeren.

Stine og Therkild Christensen ernærede sig som vævere, og inden giftermålet havde de været vævere hos Therkilds søster. Therkild Christensen var blind. De boede i huset til deres død.

Forinden i 1911 havde Claus Clausen fra Søhalevej 31 overtaget ejendommen. Han dyrkede jorden og lod de tidligere ejere blive boende. Efter deres død blev huset 1923 solgt med en have til den ugifte Ingeborg Lauridsen fra Skads sogn. Hun boede i huset i mange år.

Fra begyndelsen af 1930’erne var huset udlejet til Mine og Christian Frandsen, som havde afstået Søndervang ved hovedvejen. Sidst i 1930’erne var huset ved at være faldefærdigt, og familien flyttede da til Lifstrup.

I 1949 tilbagesolgte Ingeborg Lauridsens arvinger ruinen og haven til Claus Clausen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990” Henning Jørgensen 1991