Industrikajen


Losning af tobis


Tobis


Hvide Sande Nordhavn


Industrikajen Hvide Sande

Intro

Industrikajen emmer af liv fra foråret til først på efteråret. Kutterne, der fisker tobis og brisling, kommer ind for at blive losset fra først på aftenen og i løbet af natten. Industrifisken der landes i Hvide Sande er af en høj kvalitet, som er særdeles velegnede til minkfoder.

I 1964 blev de første ansøgninger sendt vedr. en udvidelse af havnen på nordsiden. Selve arbejdet med havnen begyndte først i 1970. Det var meget tiltrængt. Havneudvidelsen skulle tjene industrikutternes og miljøbeskyttelsens krav, da losning af industrifisk hidtil havde foregået fra slusekajen, hvorefter det blev transporteret med lastbil til oliemøllen på nordsiden. Nordhavnens pier blev bygget i 1974-75, medens industrikajen blev forlænget i 1977, samtidig med nordhavnen blev afsluttet. På nordhavnen er både Fish Pro Denmark og Hvide Sande Minkfodercentral. Her landes industrifisk tobis og brisling, som på Fish Pro Denmark fryses ned i blokke eller laves til ensilage. Begge dele bruges i produktionen af minkfoder, som bl.a. hver dag laves på Hvide Sande Minkfodercentral, og derefter køres ud til minkfarmene. Oliemøllen blev i 1996 købt af Esbjerg Fiskeindustri, hvorefter al industrifisk enten bliver kørt til Esbjerg eller aftaget af Fish Pro Denmark.