Indelukket


Lystbådehavnen i Indelukket

Intro

Indelukket har i mere end 100 år været silkeborgensernes grønne åndehul, hvor man i gåafstand kan nyde stilheden og Gudenåens vand i skyggen af de store bøgetræer.

Indelukket kalder man den bynære skov ved Remstrup Å.

Indelukket har sandsynligvis fået sit navn fra den tid hvor Silkeborg Slot var ryttergård for kongen. Ryttergårdene skulle mønstre heste til kongens hær. Til sådanne ryttergårde fandtes et indhegnet område : Et indelukke hvor hestene kunne gå frit bag indhegning
.
Indelukket blev købt af Silkeborg Kommune i 1899 for at give borgerne i den hurtigt voksende by let adgang til skov og å. Området er siden blevet drevet ekstensivt som en såkaldt lystskov med campingplads, friluftsscene, lystbådehavn, kajakklub og Danmarks ældst kendte minigolfanlæg fra 1950. En del af lystbådehavnen er anlagt som et beskæftigelsesarbejde i 1930'erne.

Fra Indelukket er det muligt at påstige hjejlebådene i Remstrup å, som Gudenåen som lokalnavn hedder på denne strækning. Det er også muligt at følge åen mod syd ud til Vådbundsarboretet, og frem til Ferskvandscentret og AQUA Ferskvands Akvarium.