Inddæmning ved Nakskov Ladegård


Inddæmningen med Nakskov Ladegård i baggrunden.


Inddæmningen ved Nakskov Ladegård.


Inddæmningen ved Nakskov Ladegård.

Intro

Der skete store forandring i kulturlandskab i dette område da Hellenæs sø blev inddæmmet.

Frem til midten af 1800-tallet strakte jorderne ved Nakskov Ladegård sig i syd ned til bredden af Hellenæs Vig. Arbejdet med indvinding og inddæmningen af Hellenæs sø foregik mellem 1865 og 1877. I 1875 blev selskabet Branderslev-Sandby Digelag oprettet. Det indvundne areal forøgede Nakskov Ladegårds størrelse væsentligt.

Den indvundne eng har været ganske fugtig i mange år, men nu er stort set hele området opdyrket, kun helt ude ved kysten, hvor der ligger et sluseanlæg, er landet uopdyrket.