Immervad vadested


Immervad set på afstand. Immervad


Immervad . Immervad

Intro

På sin rute ned gennem Jylland skal Hærvejen passere både store og små vandløb. Et af dem er Immervad Å. Den ligger midtvejs mellem Haderslev og Aabenraa. Netop her har to områder med mose tvunget færdslen og vejen til at slå et sving for at kunne passere ådalen, hvor det var nemmest...

På sin rute ned gennem Jylland skal Hærvejen passere både store og små vandløb. Et af dem er Immervad Å. Den ligger midtvejs mellem Haderslev og Aabenraa. Netop her har to områder med mose tvunget færdslen og vejen til at slå et sving for at kunne passere ådalen, hvor det var nemmest. På det bedste sted ligger en bro bygget af sten i 1786. Den er bygget af aflange, tilhuggede granitplanker. Granitten efterligner efter alt at dømme plankerne fra den tidligere overgang, som formentlig har været en træbro. Måske var der dog kun et stenlagt vadested. ''Sejr druknet ved Jammervad'' Hærvejen blev i krigstid benyttet af tropper, der hurtigt skulle op eller ned gennem Jylland. Op gennem historien er der udkæmpet flere slag ved strategisk vigtige steder langs vejen. Et af slagene blev formentlig udkæmpet ved Immervad. Her mødte kong Erik af Pommern i 1422 en hær af holstenere. Erik af Pommern lå i flere år i krig med holstenske grever om slesvigske hertugdømmer. Han var konge af Danmark, Norge og Sverige, men også hertug af slesvigske Pommern. Slaget ved Immervad var voldsomt, og rygtet siger, at blodet farvede vandet i åen rødt. Erik af Pommern og danskerne tabte. Det har siden givet Immervad vadested det mindre flatterende tilnavn Jammervad.