Immanuelskirken


Immanuelskirken, Immanuelsvej 4, Kolding

Intro

Immanuelskirken blev opført i 1931 efter tegninger af arkitekt Ernst Petersen,

Kirken ligger i Kristkirkens kirkesogn, som dermed har to kirker. Idéen til opførelse af Immanuelskirken opstod i Sønder Vang-området, der før 1930 var en del af sognene Vonsild og Seest. Allerede før 1. Verdenskrig dannede beboerne egen menighed og afholdt gudstjenester med sognepræst Johannes Bartholdy fra Seest i en privat dagligstue ved Søndre Landevej, nu Haderslevvej. Den lille menighed havde gode forbindelser med Dansk Kirkefond, der opstod i 1909 og havde sognepræst Schack fra Vonsild som formand. Allerede i 1911 fik menigheden den kommende kirkes byggegrund. I 1912 indledtes i lokalområdet indsamling af midler til opførelse af en kirke. I 1914 ansatte Dansk Kirkefond præst Rohleder som medhjælper hos sognepræsten i Vonsild og med distriktet Sønder Vang som arbejdsområde. Gudstjenester afholdtes på Sønder Vang Skole (dengang skolen på Alfavej), der var bygget i 1911. Indbyggertal i området var stærkt stigende, især pga. etablering af en lang række haveselskaber, og blev i 1930 pga. den bymæssige bebyggelse indlemmet i Kolding Købstad. Der blev derefter også set på kirkesognenes grænser. Den 27. november 1930 gav Kirkeministeriet tilladelse til byggeri af ny kirke. Forinden var der oprettet embede til en kaldskapellan i Kristkirkens Sogn, der var blevet oprettet i 1925. Immanuelskirkens grundsten blev nedlagt den 21. maj 1931. Den 11. oktober samme år blev kirken indviet af biskop Ammundsen. I 1942 blev der købt byggegrund til en præstebolig, som først blev bygget i 2010.Navnet Immanuel betyder "Gud med os". Kirkens døbefont er romansk. Altersølvet er fra 1656. Klokken er købt fra Vor Frelsers kirke på Christianshavn i København (støbt af Stephan Scherrebein i 1699).