Ildvedvej 9, Hvejsel, Sønderlund


Sønderlund, Ildvedvej 9, Ildved. Tegning af Egon Bertelsen

Intro

Matr.nr. 48 tidl. 15 Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Ejendommen bestod oprindeligt af to parceller, i følge sogneprotokollen, ”..som en gården tilgrænsende hovedlod sønden for byen og en lod øst for byen”.

Ejendommen bestod oprindeligt af to parceller. De to lodder blev siden to selvstændige ejendomme, hvor Sønderlund er den ene. I 1872 foretoges et mageskifte således, at ejeren af den østlige gård flyttede til Sønderlund.

Ejere/beboere:
1796-1800 Peder Jensen
1800-1804 Jacob Hepperling
1804- 1809 Erik Nielsen Smed
1809-1820 Elsebe Eriksdatter, datter af forrige ejer Får gården efter moderens død
1820-1834 Jens Andersen
1834- Henning Madsen
? (Laust Henning, søn af forrige ejer )?
1872- Hans Christian Nielsen (Kom fra den anden ejendom, som tidligere hørte til
Sønderlund, ved et mageskifte).
-1945 Jørgen Nielsen, søn af forrige ejer
1945- Anton Nielsen, søn af forrige ejer
? Karen og Svend Hansen

Slægtsoplysninger:

1796 Peder Jensen

1800 Jacob Hepperling

1804 Erik Nielsen Smed g.m. Anne Mortensdatter (d. 1801). Deres børn: Elsebe (1778);
Morten(1776)

? Elsebe Eriksdatter

1820 Jens Andersen

1834 Henning Madsen g.m. ? Deres børn: Laust Henning

? Laust Henning

1872 Hans Christian Nielsen (s.a. Niels Andersen) g.m. Karen Marie Jørgensen. Deres børn:
Jørgen Nielsen; Niels Thorvald Nielsen (f. 1878 Senere Sandvadvej 6)

? Jørgen Nielsen (d. 1945) g.m. Karen Johanne Skousen. Deres børn: Anton Nielsen

1945 Anton Nielsen

? Svend Hansen g.m. Karen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949