Ildvedvej 59, Hvejsel


Ildvedvej 59 set fra øst med 3 stråtækte længer og have mod syd. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr. 11b Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gården blev i sidste halvdel af 1800-tallet delt, idet den daværende ejer, Jens Nielsen Aagaards tre døtre hver fik en del, da de blev gift.


Ejere/beboere:
-1852 Jens Nielsen Aagaard. Køber hele matr.nr. 11 til deling mellem sine 3 døtre.
1852- Laust Jørgensen, svigersøn til forrige ejer
Niels Aagaard, søn af forrige ejer
Mariane Aagaard, enke efter Niels Aagaard

Ejere/beboere m. slægtsoplysninger:

-1852 Jens Nielsen Aagaard, g.m. ? Deres børn: Gertrud Jensen og 2 andre døtre

1852 Laust Jørgensen g.m. Gertrud Jensen. Deres børn: Niels Aagaard

? Niels Aagaard, g.m. Mariane

Se også Ildvedvej 57

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949