Ildvedvej 58, Hvejsel, Gartnergården


Ildvedvej 58, Gartnergården, indkøringsporten. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.

Intro

Matr.nr. 7a Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gårdens ældste skøde er fra 1786, udstedt af Captajn Niels von Jermiin til Brandbjerg til Laurs Jensen i Ildved by for en købesum af 284 Rd.

Gårdens ældste skøde er fra 1786, udstedt af Captajn Niels von Jermiin til Brandbjerg til Laurs Jensen i Ildved by for en købesum af 284 Rd. Gården menes, at have været tvillinggård til matr. nr. 8a, Ildvedvej 56, Slægtseje. I 1802 køber Laurs Jensen sin tiendepart fri for 49 Rd. En attest udstedt 1814 af pastor Gettzer siger, at Laurs Jensen er født i 1752.
Johanne Steinmeier, enke efter Laurs Ole Christiansen, skøder i 1903 gården til sin søn og sikrer sig i aftægtskontrakten “alt nødvendigt til Livets bekvemme Ophold” eller 600 kr. årlig.

Ejere/beboere:
1786-1816 Laurs Jensen (Fra Ildved by)
1816-1860 Ole Christian Laursen, søn af forrige ejer
1860-1903 Laurs Ole Christiansen, søn af forrige ejer
1903- Ole Christian Olesen, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
1786 Laurs Jensen f. 1752 g.m. Birthe Eskedatter. Deres børn: Eske Laursen (1784); Ole
Christian Laursen;

1816 Ole Christian Laursen g.m. ? Deres børn: Laurs Ole Christiansen

1860 Laurs Ole Christiansen g.m. Johanne Steinmeier. Deres børn: Ole Christian Olesen

1903 Ole Christian Olesen d. 1905 g.m. Dorthea Olesen (Har gården efter mandens død)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949