Ildvedvej 56, Hvejsel, Slægtseje

Intro

Matr.nr. 8 a Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Slægtseje siges at have været tvillinggård til matrikelnr. 7a, Ildvedvej 58, Gartnergården

Slægtseje siges at have været tvillinggård til matrikelnr. 7a, Ildvedvej 58. Om tvillinggården fortælles et sagn, hvor der engang var udbrudt brand i gårdene, som den gang hørte under Brandbjerg herregård: Medens folk var beskæftiget med at slukke branden kom ejeren af Brandbjerg ridende i fuld galop ind mellem de to gårde. Han holdt et hvidt lommetørklæde op bag sig og da han var nået igennem var ilden slukket!

I laden i den gamle gård sad en udskåren låge forestillende Jesus og de tolv apostle, et meget smukt arbejde. Lågen blev købt af omrejsende opkøbere for 3 kroner – en pris en snedker, der tilfældigvis var på gården, takserede værket til!

Af gamle papirer fra 1777 oplyses at ”på forventende Approbation af vores højgunstige Husbonde Højvelbaarde Herr Oberst Lieutenant von Brockdorph til Brandbjerg” er indgået en forening mellem gårdens fæster, Mads Bertelsen og dennes svigersøn Jens Jensen, til hvem han overdrager gården og betinger sig til gengæld visse aftægtsydelser. Jens jensen får skøde på gården i 1786 af Jermiin til Brandbjerg.

Ejere/beboere:
? Mads Bertelsen, fæster
1786-1807 Jens Jensen, svigersøn til forrige beboer
1807-1850 Mads Jensen, søn af forrige ejer
1850-o.1880 Lars Madsen, søn af forrige ejer
o.1880-1913 Mads Larsen Schytz, søn af forrige ejer
1913-1943 Laurits Larsen Schytz, søn af forrige ejer
1943- Magnus Larsen Schytz, søn af forrige ejer

Ejere/beboere m. slægtsoplysninger:
? Mads Bertelsen, g.m.?. Deres børn: Maren Madsdatter

1786 Jens Jensen (f. 1740) i 1776 g.m. Maren Madsdatter. Deres børn: Mads Jensen

1807 Mads Jensen g.m. Karen Larsdatter (d.a. Lars Pedersen, Bjerlev. Fra hendes familie
stammer navnet Schytz, som slægtens medlemmer senere bruger). Deres børn: Lars
Madsen
1850 Lars Madsen g.m. ?. Deres børn: Mads Larsen Schytz

1880 Mads Larsen Schytz g.m. Martha Palmelund. Deres børn: Laurits Larsen Schytz

1913 Laurits Larsen Schytz g.m.? Deres børn: Magnus Larsen Schytz

1943 Magnus Larsen Schytz

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949