Ildved kirke


Ildved kirke

Intro

Ildved kirke er en lille kirke, der er opført i 1908 af bygmester A. Bentsen. Ildved kirke har eget kirkedistrikt, men hører til Hvejsel sogn.

Ildved kirke er en lille kirke, der er opført i 1908 af bygmester A. Bentsen under tilsyn af arkitekt A. Hansen fra Vestbirk af røde mursten i nyromansk stil. Kirken består af et kor og skib med en rytterknægt i vest med et kobbertækket spir. Bygningen hviler på en sokkel af kløver kampesten.

Altertavlen er et maleri af K. G. Gøtsche og forestiller Den fortabte søn.

Henvisning:
Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.
De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.
www.vejle.provsti.dk