Hytteballegård Stavrevej 16


Hytteballegård. Stuehus opført 1912. Foto : 5. maj 2010. Eigil Nicolajsen Østfyns Museer


Hytteballegård. Udlænger. Foto : 5. maj 2010. Eigil Nicolajsen Østfyns Museer.


Hytteballegård set fra marken. Foto : 14. maj 1996. Finn Grandt-Nielsen.


Hytteballegård ca. år 1900. Foran det gamle stuehus fra før branden 1912 ses : Fra h. Farfar Lars Hytteballe, Hans og Maren Hytteballe. Stående deres søn Povl Hytteballe. Bagest 3 tjenestefolk.

Intro

Enestegård oprettet i hovedgårdens ejerlaug. Navnet er taget fra den nærliggende del af landsbyen - den med hytterne / husmandskolonien.

Bolsted oprettet (af Kaj Lykke?) i Måle Skov ca. 1660 som andet led i opdyrkningen af kystskoven (samtidig med Bjørnegård i Viby Skov). En kårde / spyd, der brændte s. m. gården 1912 var formodentlig årsag til et sagn om oprindelsen. I samme families fæste i (næsten) hele landbrugsperioden - elleve generationer, oftest fra far til søn - i selveje 1933-94. Den næstsidste ejer, Povl L. Povlsen Hytteballe, 1894-1969, var bl. a. medlem af sognerådet (formand 1937) og af amtsrådet.
Indtil branden 1912 var gården et 4-længet anlæg på 71 fag bindingsværk. De nye bygninger var under opførelse 1913 - de tre ældste er lig med de nuværende. En tærskelade, der lå parallelt med stalden og en træbygget materiallade modsat stuehuset er nedrevet i forbindelse med den seneste modernisering. Ejendommen er indrettet til kontorbrug og rummede en tid Måle Fortælleteater.
Forslag til arkitekt: Vilhelm Petersen, Odense, som samtidig arbejdede med genopbygning af Bøgebjerg.


I krigens tid var ejeren af Hverringe kommet i håndgemæng med nogle fjender; et sabelhug, som var rettet mod ham, blev afpareret af hans tro tjener, som derved reddede hans liv. Efter kampen var herremanden meget udmattet; men han havde ikke det ringeste af levnedsmidler hos sig. Tjeneren havde dog nogle brødskorper, som han delte med ham. Da herremanden igen var kommen til kræfter, sagde han til tjeneren: "Nu har du reddet mit liv og delt dit brød med mig; nu skal jeg også dele jord med dig." Han gav derefter tjeneren det stykke jord, som kaldes Hytteballe, og som ligger således, at det ser ud, som om det lige er skåret ud af Hverringes jord. Gårdens størrelse er ca. 40 tdr. land.
Historien er fortalt 1847 af en datter fra gården.