Hytteballe

Intro

Hytteballe er et gammelt navn på bebyggelsen omkring markvejen til Stavre.

Efter landsbyens flytning kort efter 1500 blev gårdene placeret langs Måle bygade mens et antal huse blev oprettet på det første stykke af drivvejen til græsningen i Stavreskoven. I 1557 nævnes 8 ugedagshuse, hvis fæstere arbejde en dag om ugen på hovedgårdens jord. Hundrede år senere kaldes de Hytteballemænd.
Omkring 1660 oprettede hovedgården et bolsted tæt ved, som efterhånden udviklede sig til en gård - der i dag kaldes Hytteballegård. Husmændene fik også jord til opdyrkning og udviklede sig til mindre gårde, bolsteder. I dag drives al jord under hovedgården og resten til boligformål.