Hylleholt Kirke i Faxe Ladeplads


Hylleholt kirke med granitdøbefonten på kirkegården. Foto: A.Aasbjerg, 2011


Altertavle med malerier af Maja Lisa Engelhardt. Foto: A. Aasbjerg, 2011


Døbefonten fra 1878 kom tilbage på sin plads ved restaureringen i 2002. Foto: A. Aasbjerg, 2011


I 1878 var vandkanten helt tæt på kirken.


Hylleholt kirke med tagrytteren, ca. 1920


Portrætrelieffet i marmor af Frederik G. J. greve Moltke med våbenskjoldet fra Bregentved hænger på nordvæggen i Hylleholt kirke. Foto: A. Aasbjerg, 2011


Den oprindelige altertavle malet af C.C. Andersen, foto ca. 1998

Intro

Hylleholt Kirke blev bygget på initiativ af F.G.J. greve Moltke, Bregentved. Kirken blev indviet i 1878 og blev restaureret i 2002. Kunstneren Maja Lisa Engelhardt har farvesat og udsmykket kirken.

Frederik G. J. greve Moltke og Vemmetofte Kloster var to af parthaverne i kalkbrydningen i Faxe. Overskuddet ved kalkbrydningen gav anledning til, at Greven og Vemmetofte Kloster i fællesskab betalte opførelsen af den nye kirke til den hastigt voksende befolkning ved Faxe Strand.

Kammerråd Johan Th. Zeltner fik overdraget projekteringen og ansvaret for opførelsen af kirken. Den 29. september 1875 blev grundstenen nedlagt, og den 8. september 1878 blev kirken indviet.


Kirken er opført i en tillempet engelsk nygotisk stil, bygget af røde sten med tårnet i vest og spidsbuede vinduer. Kirken er 34 meter lang med skib og kor. Tårnet er ialt 39 meter højt og har en ottekantet overbygning og et slankt kobberbelagt spir. I murværket er mange fine udsmykningsdetaljer.


Alter.
Det nygotiske alter har en trefløjet altertavle med en midterfløj og to smalle sidefløje. Det centrale motiv i Maja Lise Engelhardts altermaleri er Kristi sidste møde med disciplene inden himmelfarten.
I sidefløjene er smukke landskabsmotiver relateret til kirkens beliggenhed ved havet.

Altertæppet.
Motivet i altertæppet viser det øjeblik, hvor Moses står i klippespalten, mens Guds herlighed går forbi ham. Tæppet er vævet på Atelier 3 i Paris efter forlæg af Maja Lise Engelhardt.

Døbefonten.
Kirkens oprindelige døbefont fra 1878 er med samme udsmykninger og symboler, som findes i træskærearbejdet mange steder i kirken. Fonten er ottekantet ligesom tårnoverbygningen og lydhimlen over prædikestolen. I 1928 blev den sat i kælderen, da kirken ved 50-års jubilæet fik skænket en døbefont af granit. Ved restaureringen i 2002 blev den gamle unikke døbefont istandsat, og den står nu på sin oprindelige plads. Granitfonten er placeret i et anlæg på kirkegården.

Portrætrelief.
Den ene af kirkens skabere Frederik G.J. greve Moltke, Bregentved er mindet ved et portrætrelief udført af billedhugger, professor C. H. Th. Stein.

Kirkeskibet er en model af sejlskibet "Skjold".


Det oprindelige orgel, som blev bygget af Knud Olsen, var forsynet med 6 stemmer. Men i 1996 blev det ombygget af P. G. Andersen og udbygget til 16 stemmer.