Hyldegård i Vester Nebel sogn


Hyldegård ca. 1925. Frode og Vagner Clemmensen. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Stokbrovej 24. Matr 2c Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Den oprindelige jord til denne ejendom var en parcel på 22 tdr. l., som blev udstykket fra Hygum Nørregård 1911. Bygningerne blev opført 1911.

Grundlæggeren af ejendommen var vistnok Christian Christensen, en søn af Frands Christensen fra Hygum Søndergård. Han købte parcellen 1914 af Lambert N. Christensen, som havde købt parcellen fra Hygum Nørregård 1911 - det er dog uvist om Lambert Christensen allerede havde opført bygningerne. Chr. Christensen var 1908 blevet gift med Ane Jensen, en datter af Hans Chr. Jensen i Nebel, og de havde derefter haft Bakkebo i Fuglbæk, Bryndum sogn.

1916 Hans Chr. Hansen, gift med Karen Nielsen. De havde netop solgt Enggård i Nebel.

1917 Niels Kristian Tonnesen Kristensen.

1919 Ida og Christen N. Christensen ("Frandsen"). De havde tidligere haft Hygumvej 56. Flyttede 1925 til Vester Nebel.

1925 overtog Christen Frandsens søster og svoger, Dusine og Peder Clemmensen Pedersen, ejendommen. De havde tidligere haft Nebelgård. 1949 flyttede de til V. Nebel.

1949 Ingrid og Børge Rosengaard Thomsen, som forinden havde en ejendom i Knoldeflod. De tilkøbte 5 tdr. l. eng fra Lindegård.

1952 Jens Christian Laugesen, født i Grimstrup sogn. Han var 1948 blevet gift med Gertrud Karen Nielsen, en datter af Hans Peder Nielsen fra Ny Vestergård i Lifstrup, og de havde forinden haft en ejendom nord for Skjern. De drev ejendommen til 1996 og flyttede til V. Nebel. Jorden blev da lagt ind under Foldgård, og bygningerne solgt.

1996 Nuværende ejere Lone og Réné Sørensen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991