Hygumgård i Vester Nebel sogn


Maleri af Hygumgård ca. 1927. Maler ukendt.

Intro

Vestre Hygumvej 2. Matr 5a Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Hygumgård udgjorde sammen med Hygum Nørregård en af Hygums gamle helgårde. Denne var vurderet til 6 tdr hartkorn i 1664, omvurderet til 6 tdr, 2 skp, 1 fdk, 2 alb i 1688.

Helgården blev på et tidspunkt i begyndelsen af 1700 tallet delt i de to halvgårde hver med 3 tdr 1 skp 2½ alb hartkorn. I 1844 var gården vurderet til 3 tdr 2 skp ¾ alb hartkorn. Oprindeligt lå bygningerne 250 m mod øst. Vedr. ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Niels Poulsen, der var gift med Kirsten Thomasdatter. De frikøbte gården i 1791, men flyttede 1797 til Helsinghof i Søhale. I 1798 blev gården overtaget af Peder Hansen fra Sædding. Han var gift for tredje gang med Johanne Nielsdatter. Hendes morfar var Jens Hansen fra matr. 6a i Hygum. De flyttede derfra allerede i 1801. I 1801 blev gården overtaget af Jens Christensen, hvis stedmor var en søster til den tidligere ejer Niels Poulsen. Jens Christensen var fra Skads, og han var omkring overtagelsestidspunktet blevet gift med Else Nielsdatter fra Jerne. Imens familien var bosat på gården var den 1806 – 07 ejet af Jens Christensens svoger Jørgen Nielsen i Øse. Ligeledes var gården 1811 – 12 ejet af Jens Nielsen fra Nourup, som 1811 blev gift med Mette Marie Christensdatter, en datter af Christen Pedersen fra Hygum Søndergård. I 1823 blev Hygumgård overtaget af Hans Christian Jensen fra Oksvang, hvis farfar var Hans Jensen fra matr. 6a i Hygum. Han blev 1825 gift med Dorthea Pedersdatter fra Nourup. Hun døde i 1860, hvorefter sønnen Peder Hansen Christiansen overtog gården i 1863. Han var gift med Ane Marie Christensen fra Alslev. De flyttede fra sognet 1887. 1887 Maren og Ole Peder Mortensen fra Havgård i Tobøl. 1892 Jørgen Hansen. Beholdt gårdens sydlige jord og grundlagde her en ny ejendom i 1896. I 1896 overtog Niels Nielsen fra Strandby gården. Året efter blev han gift med Marie Kirstine Nielsen, en datter af Peder Hansen Nielsen fra matr. 6 i Hygum. De drev gården til 1937. 1937 Kis og Tage Alfred Hansen (fra Fyn og Bramming). Flyttede 1941 til Fyn. 1941 Jens Thorhauge Jensen fra Oksbøl-egnen. Han blev 1946 gift med Sigrid Houlberg Hansen fra Oksvang. 1968 Kirstine og Hans Jessen. I 1983 blev gården overtaget af nuværende ejer John Kirketerp, som er gift med Vibeke Pedersen fra V. Nebel. De drev først gården som kvæggård og tilkøbte 1999 jorden fra Bjerregård. Hovedparten af gårdens jord blev dog frasolgt til Hygum Nørregård 2002. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016