Hygum Vestergård i Vester Nebel sogn

Intro

Hygum Engvej 2. Matr 4b Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1845 ved udstykning af 30 tdr. l. jord fra Hygum Søndergård. Nuværende stuehus er fra 1922.

Gården blev grundlagt i forbindelse med Christen Christensens salg af Hygum Søndergård i 1845. Han beholdt da gårdens vestlige jord og lod bygninger opføre (senere blev noget eng fra Hygum Østergård tilkøbt). Han var gift med Kirsten Jensdatter.

1868 blev gården overtaget af sønnen Christen Christensen, som 1864 var blevet gift med Mette Sofie Mortensen fra Alslev. De flyttede til Vibæk, Alslev sogn, i 1876.

1876 Peder Christensen (Peder Esbjerg) og hustru Marie Geising. De kom fra Esbjerg i Jerne sogn.

1900 Jens Jakob Christensen, en søn af foregående. Han blev samme år gift med Hanne Margrethe Outzen fra Rousthøje i Grimstrup sogn. De moderniserede gården. Nye bygninger blev opført, og jord blev tilkøbt ad flere gange. Ialt blev ca. 41 tdr. l. jord tilkøbt, heraf blev 20 tdr. l. frasolgt i 1937 til en ny ejendom for en søn.
Jens Jacob Christensens første kone døde 1942, hvorefter han blev gift 2. gang i 1945 med Kirstine Nielsen fra Glejbjerg i Aastrup sogn. De drev gården til 1956, hvorefter de kom på Agerbæk plejehjem og bortforpagtede gården. Den første forpagter var Aksel Marius Hansen. Hans kone Signe, født Nissen, døde 1958.

Jens Jakob Christensen døde 1962. Enken afstod da gården i 1966 til Andreas Møller Kristensen, en søn af Laurids Møller Kristensen fra Hygum Søndergård. Han blev overtagelsesåret gift med Birgit Bolding Højer fra Sadderup i Skads sogn.

Nuværende ejer, sønnen Christoffer Møller Kristensen, overtog gården i 2007 efter forældrene.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sognearkiv" Henning Jørgensen 1991