Hygum Søndergård i Vester Nebel sogn


Hygum Søndergård ca. 1905. Fotograf ukendt.

Intro

Hygumvej 54. Matr 4a Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Før 1664 udgjorde Hygum Søndergård sammen med Hygum Østergård en af Hygums gamle helgårde. I 1664 var Hygum Søndergård vurderet til 3 tdr. og 2 skp. hartkorn.

I 1688 vurderet til 3 tdr., 5 skp. og 1 fdk. Hartkorn og i 1844 vurderet til 5 tdr 1 skp og 2½ alb. hartkorn. Bygningerne lå sandsynligvis oprindeligt 300 m mod nordøst, i nærheden af hvor Hygum Østergård oprindeligt lå.
Hygum Søndergård hørte under Ølufgård som fæstegård frem til 1789 og blev da frasolgt til gårdfæsteren.

Første kendte gårdfæster var Søren Nielsen. Han stammede fra Skads sogn og døde i Hygum 1637. Han var gift med Birte Nielsdatter, der rimeligvis var fra Tjæreborg. Efter hans død blev enken gift med Lambert Nielsen, som overtog fæstet. Lambert Nielsen døde selv 1668, hvorefter fæstet blev overtaget af sønnen Niels Lambertsen, som sandsynligvis var gift med Johanne Rasksdatter fra Darum. Han fæstede både Hygum Søndergård og Hygum Østergård i 1681 og 1688.

Sønnen Lambert Nielsen overtog fæstet af Hygum Søndergård 1698, men døde sandsynligvis o. 1710. Hans enke Maren Christensdatter blev herefter muligvis gift med Hans Lassen, som formodentlig var en søn af Las Jepsen i Nebel. Maren Christensdatter døde i så fald o. 1719. Nævnte år blev Hans Lassen gift med Maren Lambertsdatter fra Darum. Han døde selv allerede 1722, hvorefter enken samme år blev gift med Christen Jensen Spangsberg fra Spangsberg i Jerne sogn. Denne overtog fæstet, men havde gennem årene en del tvister med sin patron Jens Windfeld, Ølufgård.

Datteren Mette Christensdatter blev 1751 gift med Peder Lauridsen, en søn af Laurids Christensen fra Nebel (muligvis gården Meldgård). De overtog herefter fæstet. Peder Søndergaard, som han blev kaldt, døde allerede 1780. Enken havde herefter selv fæstet i nogle år, men på et tidspunkt blev det overtaget af den yngste søn Christen Pedersen. Han blev 1788 gift med Maren Sørensdatter, en datter af Søren Hansen fra Hygum Østergård, og frikøbte gården i 1789.

I 1813 blev gården overtaget af sønnen Peder Christensen, kaldet Peder Søndergård. Han blev 1815 gift med sin kusine Johanne Marie Nielsdatter fra Gunderup i Årre sogn. De drev gården til 1842 og mageskiftede da gård med fætteren Christen Christensen fra Hygum Østergård. Christen Christensen, der var gift med Kirsten Jensdatter, fraskilte 30 tdr. l. af gårdens vestligste jord og grundlagde her 1845 en ny gård Hygum Vestergård, hvortil familien flyttede.

Selve Hygum Søndergård blev 1845 overtaget af Christen Christensens lillebror Rask Christensen. Han var blevet gift med Kirsten Marie Tarpager ca. 1842, og de havde forinden overtagelsen af Hygum Søndergård boet nogle år i Lintrup sogn. Deres søn Christen Christensen overtog gården i 1869. Han flyttede 1876 til Tarp i Billum sogn, hvor han blev gift med Mette Kirstine Pedersen.

1876 Chr. Jensen.

1879 blev Hygum Søndergård atter solgt på auktion til Frands Christensen fra Vibæk i Alslev sogn. Frands Christensen var gift med Madsine Maren Kirstine Eskildsen fra Bryndumdam i Bryndum sogn. Han var kendt som en dygtig mand i sognet. 1892 udstykkede han halvdelen af gårdens jord (noget blev senere tilbagesolgt) til en ejendom til sin ældste søn Christen Nielsen Christensen. Frands Christensen døde 1901, hvorefter enken selv drev gården videre til 1908.

1908 Andreas Peter Hansen. Han rejste vistnok til Amerika i 1910.

I 1910 blev Hygum Søndergård overtaget af Andreas Larsen Christensen. Han var født i Outrup sogn, men havde forinden overtagelsen af gården været nogle år i USA og blev derfor kaldet Andreas Amerikaner. Han blev året efter overtagelsen gift med Ane Marie Madsen, en datter af Laurids Madsen fra Vestervad.

Deres søn Laurids Erling Møller Kristensen blev 1941 gift med Elna Nielsen fra Tjæreborg, og de overtog samme år gården i forpagtning. I 1952 overtog de gården endeligt.
I 1975 købte deres sønner Gregor og Andreas Møller Kristensen hver en tredjepart i gården. I den forbindelse blev en ny stor og moderne kostald bygget. Kvægbruget fik navnet Hy-Ko I/S.

Efter faderens død i 1994 overtog sønnen Gregor Møller Kristensen hele gården i 1996. Han er gift med Linda Christensen.

Gården tilhører i dag Gunnar Rask Jensen i Andrup, som overtog den 2006 efter sidstnævnte.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991