Hygum Søndergård i Vester Nebel sogn


Hygum Søndergård ca. 1905. Fotograf ukendt.

Intro

Hygumvej 54. Matr 4a Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Før 1664 udgjorde Hygum Søndergård sammen med Hygum Østergård en af Hygums gamle helgårde. I 1664 var Hygum Søndergård vurderet til 3 tdr. og 2 skp. hartkorn.

I 1688 vurderet til 3 tdr., 5 skp. og 1 fdk. Hartkorn og i 1844 vurderet til 5 tdr 1 skp og 2½ alb. hartkorn. Bygningerne lå sandsynligvis oprindeligt 300 m mod nordøst, i nærheden af hvor Hygum Østergård oprindeligt lå. Hygum Søndergård hørte under Ølufgård som fæstegård frem til 1789 og blev da frasolgt til gårdfæsteren. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Christen Pedersen, der var gift med Maren Sørensdatter. De frikøbte gården i 1789. I 1813 blev gården overtaget af sønnen Peder Christensen, kaldet Peder Søndergård. Han blev 1815 gift med sin kusine Johanne Marie Nielsdatter fra Gunderup i Årre sogn. De drev gården til 1842 og mageskiftede da gård med fætteren Christen Christensen fra Hygum Østergård. Christen Christensen, der var gift med Kirsten Jensdatter, fraskilte 30 tdr. l. af gårdens vestligste jord og grundlagde her 1845 en ny gård Hygum Vestergård, hvortil familien flyttede. Selve Hygum Søndergård blev 1845 overtaget af Christen Christensens lillebror Rask Christensen. Han var blevet gift med Kirsten Marie Tarpager ca. 1842, og de havde forinden overtagelsen af Hygum Søndergård boet nogle år i Lintrup sogn. Deres søn Christen Christensen overtog gården i 1869. Han flyttede 1876 til Tarp i Billum sogn, hvor han blev gift med Mette Kirstine Pedersen. 1876 Chr. Jensen. 1879 blev Hygum Søndergård atter solgt på auktion til Frands Christensen fra Vibæk i Alslev sogn. Frands Christensen var gift med Madsine Maren Kirstine Eskildsen fra Bryndumdam i Bryndum sogn. Han var kendt som en dygtig mand i sognet. 1892 udstykkede han halvdelen af gårdens jord (noget blev senere tilbagesolgt) til en ejendom til sin ældste søn Christen Nielsen Christensen. Frands Christensen døde 1901, hvorefter enken selv drev gården videre til 1908. 1908 Andreas Peter Hansen. Han rejste vistnok til Amerika i 1910. I 1910 blev Hygum Søndergård overtaget af Andreas Larsen Christensen. Han var født i Outrup sogn, men havde forinden overtagelsen af gården været nogle år i USA og blev derfor kaldet Andreas Amerikaner. Han blev året efter overtagelsen gift med Ane Marie Madsen, en datter af Laurids Madsen fra Vestervad. Deres søn Laurids Erling Møller Kristensen blev 1941 gift med Elna Nielsen fra Tjæreborg, og de overtog samme år gården i forpagtning. I 1952 overtog de gården endeligt. I 1975 købte deres sønner Gregor og Andreas Møller Kristensen hver en tredjepart i gården. I den forbindelse blev en ny stor og moderne kostald bygget. Kvægbruget fik navnet Hy-Ko I/S. Efter faderens død i 1994 overtog sønnen Gregor Møller Kristensen hele gården i 1996. Han er gift med Linda Christensen. Gården tilhører i dag Gunnar Rask Jensen i Andrup, som overtog den 2006 efter sidstnævnte. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016