Hygum Mosevej 3 i Vester Nebel sogn

Intro

Hygum Mosevej 3. Matr. 7g Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1930 ved udstykning af 22 tdr. l. jord fra Touborggård. Bygningerne er opført 1932.

Grundlæggeren af ejendommen var Johannes Lund, en søn af Anton Lund fra Touborggård. Han fik udstykket jorden fra moderens gård i 1930 og lod bygningerne opføre 1932. Efterhånden tilkøbte Johs. Lund mere jord, så ejendommen fik ca. 35 tdr. l. jord.
Johannes Lund var ungkarl i mange år, men blev i begyndelsen af 1950'erne gift med Helga Havnstrup fra Havnstrup ved Herning. Han døde 1974. Enken frasolgte derefter hovedparten af jorden til Touborggård og flyttede til Herning.

1974 Aase og Peter Østergaard fra Gjesing.

1983 Anna Lise og Alfred Rosenberg fra Gjesing. De havde ejendommen frem til 1998.

2003 Nuværende ejere Karsten Brink og Bettina Møller Kristensen. Bettina er datter af Andreas Møller Kristensen fra Hygum Vestergård.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991